Mapa strony

Suskie dzieci w regionalnym folklorze

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Postawiliśmy sobie za cel promowanie kultury regionu i rozwijanie zamiłowania do muzyki już od najmłodszych lat.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki projektowi udało się nam stworzyć grupę śpiewaczą składającą się z dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Susz. Pierwszy występ odbył się podczas dożynek, kolejne w zorganizowano dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suszu oraz uczestników Terapii Zajęciowej. Zakupiono sprzęt muzyczny oraz stroje regionalne z elementami folkloru. Zorganizowano wycieczkę do Skansenu w Olsztynku oraz Parku Trampolin w Olsztynie. Co tydzień grupa śpiewająca uczestniczyła w warsztatach muzycznych, podczas jednych z nich odbyło się spotkanie grupą Suze działającą na terenie Gminy Susz.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu podniesiono poziom wiedzy związanej z folklorem wśród społeczności lokalnej, promowano Miasto i Gminę Susz, uatrakcyjniono czas mieszkańcom oraz podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Suszu i uczestnikom Warsztatów Zajęciowych w Suszu. Poznano repertuar lokalnego ludowego zespołu Suze działającego przy Suskim Ośrodku Kultury.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat z Miasta i Gminy Susz. Ostatecznymi odbiorcami projektu były dzieci i rodzice, uczestnicy terapii zajęciowej, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Suszu oraz widownia podczas dożynek, cała społeczność lokalna.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami z którymi realizowano projekt, to Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz ARKA, Suski Ośrodek Kultury, Parafia św. Rozalii w Suszu, Parafia św. Antoniego w Suszu, Sołectwo Nipkowie, Sołectwo Januszewo, Gmina Susz.