Mapa strony

Super babcią być

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Główny cel projektu to integracja mieszkańców miasta oraz ich aktywizacja wokół dobra wspólnego poprzez zaangażowanie w warsztaty, imprezy kulturalne na rzecz miasta, zagospodarowanie wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wydarzenie „Super Babcią być” było pełne barw i muzyki, składało się z II etapów: konkurs „Super Babcia” oraz koncert z biesiadą integracyjną „Baw się z nami Seniorami!” z udziałem artystów z innego województwa, a także warsztaty wokalne i taneczne. Projekt polegał na kilku głównych działaniach, które przyczyniły się do realizacji celu: rekrutacja mieszkańców do uczestnictwa w konkursie, warsztatach, koncercie; zatrudnienie instruktorów, organizowanie warsztatów; zakup nagród; promocja nowego przedsięwzięcia. Zaprosiliśmy całe rodziny, aby uhonorować „Święto Seniora”. Było to rodzinne Święto z ciekawym programem: konkurs muzyczno-taneczno-kulinarny, koncert-biesiada, warsztaty wokalno-taneczne. „Śpiewacy” wystąpili podczas Dnia Seniora oraz na lokalnych koncertach, a tancerki zaprezentowały dwa tańce.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

  • integracja i aktywizacja mieszkańców,
  • integracja międzypokoleniowa;
  • informacje określające potrzeby mieszkańców miasta;
  • zaangażowanie społeczeństwa w realizację projektu;
  • zainteresowanie i pobudzenie społeczności do aktywności społecznej;
  • mobilizacja.

Rezultaty miękkie to:

  • zmiany, jakie nastąpiły u mieszkańców w wyniku realizacji działań projektu: podniesienie umiejętności zawodowych; wzrost pewności siebie; przełamanie bariery wiekowej; spędzanie wolnego czasu w niezwykły sposób.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała społeczność miasta Tomaszów Lub. i jego okolic – ok.7 00 osób.
Bezpośredni odbiorcy: uczestnicy warsztatów, konkursu, koncertu, biesiady – osoby dorosłe oraz dzieci, wolontariusze. Pośredni odbiorcy koncertu i biesiady to widownia złożona z mieszkańców miasta i okolic oraz zaproszeni goście i zespoły.

Partnerzy w realizacji projektu

Członkowie Stowarzyszenia Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Seniora Harmonia, Tomaszowski Dom Kultury, wolontariusze, dzieci i młodzież z różnych szkół, przedszkoli oraz ich rodzice i dziadkowie.