Mapa strony

Struga oczami dziecka

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zintegrowanie społeczności wsi Struga oraz stworzenie i zaaranżowanie atrakcyjnego miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w górnej Strudze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu pt „Struga oczami dziecka” w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie porządkowaliśmy działkę umiejscowioną w górnej Strudze. Na terenie działki dzięki pomocy firmy „Zielony Zakątek” mieliśmy możliwość ładnie zaaranżować nasadzenia krzewów i drzew. W sierpniu na świetlicy sołeckiej w Strudze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych oraz miały zajęcia ze sztuki walki AIKIDO. W miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie jesienne, gdzie rodzice wraz dziećmi wspólnie się bawili, malowali, grillowali, śpiewali i tańczyli. Miesiąc listopad zakończył prace na w/w działce oraz zapoczątkował przygotowania do świąt kreatywnymi warsztatami świątecznymi, które prowadził doświadczony pedagog Jadwiga Tryniecka.

Rezultaty projektu

W Strudze powstało nowe miejsce spotkań, które obsadziliśmy roślinami oraz wyposażyliśmy w ławki i kosze na śmieci, gdzie aktywnie można będzie spędzić wolny czas w bezpiecznym i zielonym zakątku. Wspólne 4 spotkania i 3 warsztaty w ciągu 5 miesięcy przyczyniły się do większej integracji społecznej. Stworzenie możliwości do pracy kreatywnej i poznawczej przyczyniły się rozwoju osobistego. Dorośli wraz dziećmi ujrzały własną wieś z innej perspektywy „wspólnej pracy”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy Strugi. Przedział wiekowy był zróżnicowany. Dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat oraz dorośli. Wśród dorosłych dominowały przede wszystkim kobiety. Wzmocniła się solidarność lokalna, przekroczona została bariera podziału między ludźmi.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerów w realizacji projektu „Struga oczami dziecka”, ku naszemu miłemu zaskoczeniu, było wielu, między innymi firma „ROBOTY ZIEMNE F.U.H. Jacek Małolepszy”, firma ” Zielony Zakątek”, Sklep „EWJAN”, Przedszkole Struga,Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach Filia w Strudze, Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach.