Mapa strony

Strefa integracji

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Głównym celem podczas realizacji projektu Strefa integracji była aktywizacja i pobudzenie do społecznego działania mieszkańców naszej miejscowości. Dodatkowe cele to poszerzenie bazy rekreacyjnej w sołectwie

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach zrealizowanych działań wykonano szereg prac. Prace te w dużej mierze były pracą fizyczną, które przyniosły mierzalne i namacalne efekty. W ramach grantu utwardzono teren przy wiacie rekreacyjnej, zamontowano rynny odprowadzajace wodę z dachu wiaty. Kolejnymi elementami był zakup i montaż ławek piknikowych oraz budowa małej architektury krajobrazu. Ważnym aspektem było również poprawienie estetyki miejscowość.

Rezultaty projektu

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu były mierzalne i niemierzalne. Po pierwsze położono kostkę brukową, zamontowano rynny, zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz posadzone zostały rośliny. Niemierzalny aspekt to pobudzenie do działań mieszkańców, zwiększenie świadomości odpowiedzialności za naszą okolicę i zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o nasze wspólne dobro jakim jest nasza mała ojczyzna.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy sołectwa Malechówko, a także osoby odwiedzające naszą miejscowość oraz turyści, którzy szukają aktywnych metod spędzania czasu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie był samorząd lokalny w postaci sołtysów i radnego. Dzięki nim uzyskany został wkład własny do projektu, dodatkowo zaangażowanie lokalnych liderów przyczyniło się do zrealizowania wyznaczonych celów.