Mapa strony

Strażnicy Radwi

Logotyp Fundacji Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem było zaszczepienie szacunku dla przyrody i wyrobienie nawyku sprzątania po sobie poprzez uprzątnięcie zaśmieconych stanowisk wędkarskich wybranych jezior gminy Manowo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu prowadziliśmy działania edukacyjne, praktyczne i integracyjne. W ramach edukacji mieliśmy spotkanie z leśniczym i wędkarzem, spacer ścieżką edukacyjną, wycieczkę do Alei Mrówek oraz Parku Leśnika. Zorganizowaliśmy też konkurs plastyczny „Nie zaśmiecaj przyrody”. W ramach działań praktycznych zorganizowaliśmy 6 akcji sprzątania zaśmieconych terenów przy jeziorach oraz w lasach. W czasie tych akcji młodzież oprócz sprzątania obserwowała przyrodę przez lornetki, uczyła się posługiwania mapą i kompasem, poszczególne grupy komunikowały się krótkofalówkami. Prowadziliśmy też trening strzelecki dla uczestników projektu. W ramach integracji odbyło się spotkanie przy ognisku z wieczornymi grami terenowymi oraz zorganizowaliśmy 2 turnieje strzeleckie i 1 łuczniczy.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu było wysprzątanie 3 stanowisk wędkarskich oraz zebranie w sumie 17 worków śmieci z różnych miejsc w lesie. Odbyły się dwa turnieje strzeleckie dla młodzieży oraz turniej łuczniczy dla dzieci. Przeprowadzony został konkurs plastyczny „Nie zaśmiecaj przyrody”, po konkursie zorganizowana została wystawa w SP w Rosnowie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były głównie dzieci z SP w Rosnowie oraz młodzież z Gimnazjum w Manowie. W stałych działaniach (akcje sprzątania i udział w treningu strzeleckim) brało udział średnio 15-20 uczestników. Ogółem w różnych działaniach projektu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Świetlica Wiejska w Wyszewie
  • Szkoła Podstawowa w Rosnowie
  • Gimnazjum w Manowie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Manowie
  • Nadleśnictwo Manowo
  • Urząd Gminy Manowo
  • Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
  • Sołtys Wyszewa