Mapa strony

STRAŻ – Historia, która łączy pokolenia!

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem naszego projektu było zapoznanie lokalnej społeczności oraz młodzieży z lokalnych szkół z działalnością oraz historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu został przeprowadzony szereg spotkań oraz prezentacji związanych z historią. Kolejnym działaniem było szkolenie naszych druhów z zakresu musztry oraz ceremoniału strażackiego. Uważam, że udało w pełni osiągnąć cele przewidziane w naszym projekcie. Naszą największą korzyścią jest zainteresowanie młodzieży działaniem na rzecz lokalnej społeczności poprzez wstąpienie do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej powstałej przy naszej OSP.

Rezultaty projektu

Naszą największą korzyścią jest zainteresowanie młodzieży działaniem na rzecz lokalnej społeczności poprzez wstąpienie do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej powstałej przy naszej OSP.

Odbiorcy projektu

Lokalna młodzież oraz mieszkańcy naszej gminy.