Mapa strony

Stawiamy na rozwój naszych lokalnych wsi

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Orłowo i Wietrzychowo oraz poprawa ich jakości życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Wizyta studyjna w Wiosce Garncarskiej dla członków Stowarzyszenia OCAL połączona z „Dniem dla społeczności”, podczas której wykonano prace porządkowe i posadzono pamiątkowe drzewo ku pamięć zmarłego prezesa OCAL w Rajskim Ogrodzie.
 2. „Wietrzychowiada”. tj. cykl działań międzypokoleniowych o charakterze edukacyjnym, sportowym itp.
 3. Obchody „Bitwy pod Tannenbergiem” upamiętniające bitwę z I wojny światowej, która odegrała się we wsiach Orłowo i Łyna.
 4. „X Obchody Dnia Żółwia” w Orłowie nawiązujące do rezerwatu żółwia błotnego w Orłowie, wystawa zdjęć z IX edycji Obchodów, koncert pamięci prezesa Stowarzyszenia.
 5. Przygotowano 2 stoiska promujące ideę tworzenia wiosek tematycznych na obszarach wiejskich.

Rezultaty projektu

 • wizyta Studyjna do Wioski Garncarskiej, zdobycie nowych kompetencji 23 członków Stowarzyszenia;
 • inicjatywa „Dzień dla społeczności”;
 • inicjatywa „X Obchody Dnia Żółwia”;
 • koncert wspomnień i wystawa;
 • obchody upamiętniające bitwę pod Tannenbergiem;
 • inicjatywa pod nazwą „Wietrzychowiada”;
 • 2 stoiska tematyczne;
 • poprawa jakości życia na wsi, umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalno-edukacyjnym, możliwość współdecydowania o sprawach i działaniach prowadzonych w swoich wsiach.

Odbiorcy projektu

 • członkowie Stowarzyszenia OCAL – 23 osoby
 • mieszkańcy wsi Orłowo
 • mieszkańcy wsi Wietrzychowo
 • mieszkańcy Gminy Nidzica
 • turyści odwiedzający Gminę Nidzica

Partnerzy w realizacji projektu

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrzychowie
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
 • Nadleśnictwo Nidzica
 • Rol- Agro