Mapa strony

Stary Kornin – śladami pamięci i historii

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Głównym celem projektu było przybliżenie historii naszych ziem i ziemi dubickiej mieszkańcom naszej gminy oraz turystom ją odwiedzającym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Przygotowanie projektu pomników i tablic pamiątkowych upamiętniających historię parafii i tzw.”bieżeństwo”.
 2. Wykonanie i ustawienie pomników.
 3. Wmurowanie tablic pamiątkowych.
 4. Ustawienie dawnej kamiennej chrzcielnicy ze specjalną przykrywką.
 5. Ułożenie przy pomniku kamienia z datą powstania parafii.
 6. Wykonanie tablicy z krótką historią parafii.
 7. Wykonanie pamiątkowych medalionów dla sponsorów.
 8. Przygotowanie i wydruk folderu o historii parafii i miejscowości Stary Kornin.
 9. Podsumowanie realizacji projektu (prelekcje na temat historii parafii i wydarzeń zwanych „bieżeństwem”, występ dwóch zespołów muzycznych oraz chóru parafii w Starym Korninie, wręczenie medalionów sponsorom wspierającym realizację projektu).

Rezultaty projektu

 1. Wybudowano 2 pomniki i zamontowano na nich tablice pamiątkowe:
  – upamiętniający 385 rocznicę powstania parafii Stary Kornin;
  – poświęcony setnej rocznicy tzw. 'bieżeństwa”.
 2. Wykonano tablicę z historią parafii i umieszczono na ścianie świątyni.
 3. Wykonano pokrywę kamiennej chrzcielnicy.
 4. Ułożono kamień z datą powstania parafii.
 5. Przygotowano folder o historii parafii i miejscowości Stary Kornin.
 6. Przygotowano medaliony dla sponsorów projektu.
 7. Podsumowano realizację projektu.

Odbiorcy projektu

 • parafianie parafii Stary Kornin,
 • mieszkańcy Gminy Dubicze Cerkiewne i Hajnówka
 • byli parafianie parafii Stary Kornin
 • turyści

Partnerzy w realizacji projektu

Realizację projektu wspierali:

 • grupa inicjatywna parafian;
 • parafia Stary Kornin;
 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne;
 • Gminny Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych;
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Korninie;
 • sponsorzy.