Mapa strony

Starość też radość – Radość na starość

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Celem projektu było wyzwolenie w uczestnikach większej aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej, a także wskazanie różnych sposobów dbania o swoją kondycję, zwiększających radość z życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania

  • Gimnastyka mózgu seniorów
  • Ćwiczenia fizyczne na miarę możliwości seniora
  • Relaksacyjne robótki ręczne
  • Wspólne pieczenie ciasteczek na imprezę andrzejkową
  • Zabawa Andrzejkowa Seniora

W pierwszych czterech działaniach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. W zabawie Andrzejkowej uczestniczyli zaproszeni goście z Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy przygotowali pokaz ćwiczeń gimnastycznych na siedząco, a także członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Sokółki. Dużym zainteresowanie cieszyło się pieczenie ciasteczek, przygotowanie kanapek, występ uniwersyteckiej Grupy Scenicznej „To i Owo”, pokaz tańców z projektu oraz potańcówka.

Rezultaty projektu

Wprowadzono nowe, dotychczas nieznane uczestnikom działania, które od początku do końca cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ważnym osiągnięciem jest powołanie nowej sekcji w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce pod roboczą nazwą Krąg Radości. Dla osób spoza UTW ważne było pokazanie szerszego profilu naszej działalności, ponieważ dotychczas często byliśmy kojarzeni jedynie z comiesięcznymi wykładami i organizacją wycieczek.

Odbiorcy projektu

Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, członkowie Koła Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wiele uczestników projektu należy równocześnie do dwóch a nawet trzech wymienionych organizacji.

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce.