Mapa strony

W starej wierzbie diabeł mieszka…

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Odbudowa wizerunku wiejskiego krajobrazu poprzez nasadzenia popularnych gatunków drzew i krzewów. Pobudzenie wrażliwości rdzennych mieszkańców wsi na piękno wiejskiego krajobrazu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu postanowiliśmy bardziej ukierunkować się na gatunki drzew sprzyjające pszczelarstwu (ze względu na 3 pasieki istniejące we wsi).
Jeden z mieszkańców wsi oddał nam kawałek swojego prywatnego terenu pod lasem, gdzie na górce posadziliśmy gatunki roślin miododajnych. Górka została nieformalnie nazwana „miodową górką”. W przyszłości planujemy tam kolejne nasadzenia roślin miododajnych, w tym również ziół. W ten sposób powstanie ciekawe miejsce o walorach przyrodniczych i edukacyjnych. Postanowiliśmy też stworzyć LIPOWĄ ALEJĘ wzdłuż jednej z dróg, która ma oznaczenia niebieskiego szlaku turystycznego. Aleję tworzy 15 kolekcjonerskich gatunków lip, między innymi: lipa warszawska, lipińskiego, Montkiego, wonna etc. Każde z drzew jest oznaczone drewnianą tabliczką.

Rezultaty projektu

 1. Nasadzenie ponad 400 drzew i krzewów.
 2. Utworzenie enklawy roślin miododajnych na górce pod lasem tzw. „Miodowej górki”.
 3. Utworzenie LIPOWEJ ALEI z 15 gatunkami kolekcjonerskich lip.
 4. Stworzenie 15 tabliczek z nazwami drzew (tymi tabliczkami są oznaczone drzewa w LIPOWEJ ALEI).
 5. Wzmocnienie wiejskiego ekosystemu przez nowe nasadzenia roślin.
 6. Wzbogacenie wiejskiego krajobrazu.
 7. Poprawienie estetyki wiejskich siedlisk przez ciekawe nasadzenia drzew i krzewów w ogródkach.

Odbiorcy projektu

 1. Mieszkańcy wsi – dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze.
 2. Osoby zaprzyjaźnione ze wsi – mieszkańcy Ełku i okolic.
 3. Turyści odwiedzający wieś.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
 • Dariusz Morsztyn „Biegnący Wilk”
 • Marcin Reman