Mapa strony

Stanowisko biesiadne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Stworzenie dla mieszkańców warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku, danie możliwości korzystania z zasobów miejscowej przyrody oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Łęgajny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zbudowano 2 stanowiska biesiadne. W skład każdego z nich wchodzi 9 m wiata drewniana o podstawie kwadratu z utwardzonym podłożem, pokryta gontem bitumicznym, wyposażona w ławostół, stały grill stalowy i kosz na śmieci. Przystępując do realizacji projektu zostały określone potrzeby oraz sporządzony plan logistyczny, a w nim: siły i środki oraz terminy realizacji poszczególnych etapów budowy.
Projekt realizowano według harmonogramu w czterech etapach:

  1. Przygotowanie projektu i konsultacja ze stowarzyszeniami i mieszkańcami.
  2. Rozeznanie na rynku możliwości wykonania elementów konstrukcji drewnianych, ceny materiałów i możliwości fachowej pomocy ze strony mieszkańców.
  3. Zakup potrzebnych materiałów i budowa.
  4. Przekazanie obiektu do użytkowania.

Rezultaty projektu

Cały proces organizacyjny i przygotowawczy, a także realizacja projektu, przyczyniły się do integracji i konsolidacji społeczności lokalnej. Społeczne centrum rekreacji i wypoczynku wzbogaci się o 2 stanowiska biesiadne, z których korzystać będą mogły jednorazowo 2 rodziny lub grupy zorganizowane. Stanowiska posłużą także do organizacji zajęć lekcyjnych w terenie dla dzieci z miejscowej szkoły oraz prowadzenia w okresie letnim warsztatów. Powiększyła się oferta turystyczna w gminie.

Odbiorcy projektu

  • Młodzież i dzieci (278 osób)
  • Mieszkańcy Łęgajn (1328 osób)
  • turyści odwiedzający naszą miejscowość, w tym rodziny mieszkańców, którzy na stałe lub czasowo zamieszkują za granicą, głównie RFN – na dzień dzisiejszy większość rodzin, szczególnie Warmiaków, którzy w latach powojennych i latach 80-tych wyjechały do RFN corocznie przyjeżdża na tereny, z których się wywodzą.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, które pomagało w sferze organizacyjnej i wykonawczej, firmy Elektropol i JarBud, które zapewniły transport i narzędzia specjalistyczne.