Mapa strony

Stąd pochodzę, tu mieszkam – tożsamość dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Odkrywanie i utrwalanie tożsamości dziejowej własnej społeczności poprzez wydarzenia historyczne i bieżące, lokalne tradycje i kulturę, architekturę, walory przyrodnicze oraz osobowości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • cykl warsztatów fotograficznych: od poznania historii fotografi i rodzajów aparatów przez techniki i tajniki poprawnego robienia zdjęć, praktyczną naukę obsługi i wykorzystywania funkcji różnorodnych aparatów, po własnoręczne wykonywanie zdjęć w obiektach sakralnych i w plenerze;
 • grupowe spotkania uczestników w celu samooceny wykonanych zdjęć, wskazywania popełnianych błędów i sposobów na ich uniknięcie;
 • selekcja i obróbka cyfrowa wykonanych zdjęć wybranych na wystawę;
 • organizacja wystawy, w tym opracowanie sposobu prezentacji zdjęć, rozmieszczenie zdjęć na sali widowiskowej, fotoreportaż z przebiegu projektu;
 • działania marketingowe promujące wystawę w społeczności lokalnej.

Rezultaty projektu

 • zapoznanie uczestników projektu z miejscami, osobami i obiektami ważnymi dla zachowania tożsamości dziejowej lokalnej społeczności;
 • utworzenie „zalążka” sekcji fotograficznej w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
 • wykonanie 600 zdjęć ukazujących walory historyczne, architektoniczne i przyrodnicze gminy Radzanowo;
 • pozyskanie materiału fotograficznego do materiałów i projektów promujących instytucję kulturalną i gminę (np. 2 zdjęcia znalazły w kalendarzu gminnym na 2017 rok).

Odbiorcy projektu

 • grupa uczestników projektu w wieku 8-18 lat;
 • ponad 70 widzów wystawy końcowej, w tym Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójta Gmint Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, Prezes Fundacji FZLP „Młodzi Razem” Iwona Marczak, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, rodzice i przyjaciele uczestników;
 • około 400 odbiorców internetowych fotorelacji na portalu Facebook stowarzyszenia i partnera projektu (CKiS).

Partnerzy w realizacji projektu

 • dwóch fotografów-wolontariuszy, którzy są jednocześnie mieszkańcami gminy Radzanowo;
 •  rodzice uczestników projektu;
 •  Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
 • Gminne Centrum Informacji w Radzanowie.