Mapa strony

Sprawny Niepełnosprawny

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywność osób niepełnosprawnych i integracja ze społecznością lokalną oraz zniesienie barier, z którymi zmagają się niepełnosprawni na co dzień poprzez wspólne wycieczki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwsze spotkanie odbyło się 19 czerwca 2016 r. jako wycieczka – rajd wózkowo–rowerowo–handbikowy o długości 17 km. Po zakończeniu rajdu zorganizowano ognisko z kiełbaskami dla wszystkich uczestników i opiekunów osób niepełnosprawnych. Drugie spotkanie odbyło się 2 sierpnia 2016 r. w Sali OSP Swędów. Koordynator, a zarazem niepełnosprawny członek jednostki OSP, opowiedział swoją przygodę ze sportem. Kolejne spotkanie, na którym odbył się krótki rajd biegowo–wózkowy zorganizowano 10 września 2016 r. Biegacze i osoby niepełnosprawne na wózkach wspólnie wystartowali w rajdzie, a potem wszyscy uczestniczyliśmy w ognisku integracyjnym z konkursami. Ostatnie spotkanie podsumowujące, na którym zgromadzili się koordynatorzy, wolontariusze i członkowie OSP w Swędowie odbyło się 30 września.

Rezultaty projektu

Najtrwalszym rezultatem jest organizacja corocznych rajdów dla osób niepełnosprawnych w naszej miejscowości. Osoby, które wzięły udział w spotkaniach poszerzyły swoja wiedzą dotyczącą postępowania i pomocy osobom niepełnosprawnym. Miejscowość, w której organizowane były spotkania (Swędów) jest znana, bardziej atrakcyjna i częściej odwiedzana. Rajd i wycieczki zostały na stałe wpisane w kalendarz imprez sportowych na terenie całej gminy.

Odbiorcy projektu

Projekt Sprawny Niepełnosprawny kierowany był w szczególności do osób niepełnosprawnych, którym ciężko jest „ruszyć się z domu” z myślą, że nic już nie osiągną w życiu. Jeden z członków OSP w Swędowie jest osobą niepełnosprawną, jeżdżącą na wózku, która bierze udział w maratonach i czynnie uczestniczy w życiu sportowym.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem była jednostka OSP w Swędowie, która przede wszystkim użyczyła sali, pomieszczenia i terenu na zorganizowanie spotkań. Urząd Miejski w Strykowie przekazał środki materialne potrzebne w projekcie (przedmioty biurowe i smycze). LGD Polcentrum udzieliło wsparcia konsultacyjnego i doradztwa.