Mapa strony

Spotkanie z Twórcą

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było podtrzymanie oraz przekazanie unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu zanikającego rękodzieła Orawy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu realizowane były warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży, mieszkańców, osób niepełnosprawnych, gości i turystów. Odbyły się również spotkania plenerowe dla grupy 20 artystów. W ramach tych działań zostały zakupione gabloty wystawiennicze w celu prezentowania wyrobów rękodzielniczych.

Rezultaty projektu

Osiągnięciem projektu jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców ze swoim regionem, zainteresowania rękodzielnictwem ludowym, a także integracja między starszym i młodszym pokoleniem.

Odbiorcy projektu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce „BARKA”, szkoły, mieszkańcy, goście, turyści

Partnerzy w realizacji projektu

Wsparcie w formie wykonywania pracy w projekcie: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Gminne Centrum Kultury.
Użyczenie sali, pomieszczenia, terenu: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce , Muzeum, Babiogórskie Centrum Kultury, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce.
Środki materialne (np. przedmioty biurowe, materiały potrzebne w projekcie, narzędzia): Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce