Mapa strony

Spotkanie z baśnią – Półkolonie z kulturą – warsztaty artystyczne dla dzieci z terenów wiejskich

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do aktywnego współtworzenia kultury własnego regionu oraz aktywne i twórcze spędzenie czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Opracowanie szczegółowych scenariuszy warsztatów i zabaw integracyjnych oraz regulaminu półkolonii.
 2. Redakcja, wydrukowanie i rozpowszechnienie informacji o półkoloniach. Zaproszenie do udziału dzieci z rodzin korzystających z pomocy GMOPSu.
 3. Nabór uczestników na warsztaty.
 4. Zgłoszenie letniego wypoczynku dzieci do Kuratorium.
 5. Zakup niezbędnych materiałów na warsztaty.
 6. Przygotowanie pomieszczeń i otoczenia w Sołeckim Centrum Kultury w Mokrzeszy.
 7. Warsztaty artystyczne – półkolonie dla dzieci:
  Grupa I- Zajęcia teatralne
  Grupa II – Zajęcia plastyczne
 8. Dokumentowanie przebiegu warsztatów – dzienniki, zdjęcia.
 9. Otwarta prezentacja spektaklu teatralno-tanecznego oraz prac plastycznych powstałych w czasie warsztatów.
 10. Rozliczenie projektu – ewaluacja.

Rezultaty projektu

Rezultaty ilościowe:

 • Przeprowadzenie 2 warsztatów dla 25 dzieci – 4 godziny przez 6 dni;
 • Zorganizowanie pokazu finałowego dla ok. 700 osób w dwóch miejscach i w dwóch terminach – spektaklu teatralnego i wystawy prac plastycznych;
 • Opracowanie 11 scenariuszy warsztatów;
 • Opracowanie projektu plakatu informującego o półkoloniach;
 • Wydrukowanie 25 dyplomów dla wszystkich uczestników;
 • Wykonanie baneru o półkoloniach.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży z okolic wsi: Lgota Mokrzesz, Lgota Górna, Lgota Nadwarcie, Nowa Kużnica, Oczko, Miłość, Postęp w wieku od 7 do 14 lat. Pośredni odbiorcy projektu to rodzice dzieci oraz społeczność lokalna- widzowie spektaklu i wystawy – około 700 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • MGOPK w Koziegłowach – użyczenie pomieszczeń w Sołeckim Centrum Kultury, dofinansowanie do materiałów na warsztaty i poczęstunku dla uczestników, upowszechnienie informacji o półkoloniach na stronie internetowej, użyczenie antyram na wystawę, druk dyplomów.
 • Prywatny przedsiębiorca – użyczenie samochodu.
 • Spółdzielnia Pracy „Jurajska”- użyczenie parasoli przeciwsłonecznych, przekazanie wody mineralnej.