Mapa strony

Spotkania wielopokoleniowe i tradycje Bożonarodzeniowe

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu była współpraca i integracja różnych grup pokoleniowych we wspólnym działaniu, którym było przeprowadzenie szeregu warsztatów oraz organizacja wspólnej wigilii dla mieszkańców wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu na warsztatach artystycznych wykonane zostały świeczki ozdobne, które następnie wykorzystaliśmy do zrobienia stroików bożonarodzeniowych oraz wszelkich dekoracji świątecznych. Przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, na których najpierw zebraliśmy najciekawsze potrawy wigilijne z różnych regionów, a następnie podczas warsztatów kulinarnych zostały one przygotowane. Odbyły się warsztaty teatralne, na których przygotowaliśmy Jasełka Bożonarodzeniowe. Na zakończenie projektu odbyła się wspólna wigilia dla mieszkańców, na której odbyła się wystawa stroików bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych, mieszkańcy obejrzeli Jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież oraz koncert kolęd i piosenek świątecznych. Był opłatek, życzenia oraz degustacja potraw przygotowanych na warsztatach.

Rezultaty projektu

Spotkania warsztatowe przyczyniły się do:

  • zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom wsi Bralin w długie jesienno-zimowe wieczory;
  • integracji społeczności lokalnej;
  • zwiększenia wzajemnego zaufania oraz przekonania, że warto działać dla dobra wsi;
  • zdobycia wiedzy i umiejętności przez młodszych uczestników projektu w zakresie tradycyjnych potraw wigilijnych;
  • wzmocnienia poczucia własnej wartości, zaradności, umiejętności pracy w zespole, kreatywności;
  • wzmocnienia więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Bralin w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzież, mieszkańcy w wieku produkcyjnym, jak i seniorzy. Osoby starsze i samotne zostały dodatkowo zaproszone indywidualnie przez wolontariuszy.

Partnerzy w realizacji projektu

M-GOK Kalisz Pomorski