Mapa strony

Spotkania z tańcem towarzyskim

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem projektu było pozyskanie nowych tancerzy do Klubu Towarzyskiego Impuls działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Aby osiągnąć planowany cel zorganizowaliśmy cykl trzech koncertów, których widzami byli w szczególności: dzieci i młodzież z Biłgoraja i okolic oraz ich rodzice i opiekunowie. W koncertach występowali wychowankowie MDK w Biłgoraju tańczący w KTT Impuls. Pierwszy z koncertów poświęcony był tańcom standardowym, drugi latynoamerykańskim, a ostatni łączył oba te style. Na ostatni koncert pod nazwą „Zaproś przyjaciela do tańca” tancerze zaprosili spore grono swoich koleżanek i kolegów, aby nie tylko obejrzeli ich umiejętności, ale też sami zatańczyli wspólnie z nimi. Koncerty organizowane były w placówkach oświatowych: sali MDK oraz salach gimnastycznych w szkołach. Dodatkowo zadbaliśmy o to, by każdy z nich miał miejsce w różnych częściach miasta, by każdy chętny miał możliwość uczestnictwa.

Rezultaty projektu

Niewątpliwie wzrosło zainteresowanie tańcem towarzyskim wśród młodych ludzi . Szczególnie cieszy nas fakt, że pewna grupa starszych chłopców, uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, wyraziła chęć uczestnictwa w zajęciach tanecznych, gdyż brak partnerów tanecznych wprawdzie nie uniemożliwia nabycia umiejętności tanecznych, ale znacznie zawęża te możliwości. Lawinowo wzrosła ilość zgłoszeń na zajęcia taneczne ze strony rodziców młodszych dzieci.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież z Biłgoraja, ich rodzice i opiekunowie. Koncerty miały formułę otwartą, więc zapewne nie brakowało też osób, które przyszły po prostu obejrzeć fajne wydarzenie artystyczne.

Partnerzy w realizacji projektu

Nieocenionej pomocy w realizacji projektu doświadczyliśmy ze strony MDK w Biłgoraju, który posiada nie tylko bazę lokalową i odpowiedni sprzęt, ale też możliwość realizacji programów telewizyjnych oraz ogromne doświadczenie w organizacji imprez otwartych. Wsparciem było dla na też otwartość dyrektorów placówek oświatowych, w których odbywały się koncerty – Zespołu Szkół Leśnych i Gimnazjum nr 1.