Mapa strony

Spotkania świetlicowe II – Lato z Brzechwą

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego dzieciom i młodzieży w czasie intensywnych prac polowych. Integracja społeczności lokalnej. Uwrażliwienie na odbiór literatury i sztuki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji zadań projektowych przeprowadzono zajęcia: literackie, plastyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, komputerowe, techniczne, muzyczne, kulinarne i przyrodnicze, zorganizowano też następujące spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej: „Olimpiada w Bagnach” – impreza promująca zdrowy sposób odżywiania i aktywny tryb życia, „Spotkanie ze sztuką” – wystawa prac artystycznych uczestników zajęć, „Spotkanie z Brzechwą” – konkurs recytatorski.

Rezultaty projektu

Bezpieczne i efektywne spędzenie casu przez dzieci i młodzież. Obniżenie kosztów opieki nad dzieckiem. Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Jana Brzechwy. Uwrażliwienie na odbiór tekstów kultury. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Wypracowanie postaw charakterystycznych dla aktywnego i zdrowego trybu życia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli: uczniowie PSP w Bagnach, dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bagnach, letnicy, rodzice, dziadkowie i chętni mieszkańcy naszego regionu.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie „Placówka” wspierali: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach, nauczyciele i wychowawcy, sklep lokalny, ksiądz proboszcz.