Mapa strony

Spotkania pokoleń

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez szereg warsztatów promujących tradycje kulinarne, zachęcanie społeczności do podtrzymywania wieloletnich tradycji związanych z regionem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

„Spotkania pokoleń” to kolejny rodzinny projekt, który realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich ze Świerklan od września do grudnia odbywały się warsztaty kulinarne. Dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami przygotowywały różne potrawy śląskie. Pod okiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich uczestnicy przygotowali: szpajzę, karminadle, zista ze śliwkami, roladę z kluskami i modrą kapustą, żur żyniaty, kapusta zasmażano ze szpyrkami, szałot. Wspólne spotkania to integracja najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców gminy Świerklany. Poprzez warsztaty kulinarne pomagamy dzieciom i dorosłym odnaleźć aktywną postawę pielęgnowania tradycji śląskiej.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

  • zorganizowano 10 spotkań dwugodzinnych (warsztatów kulinarnych), 1 konkurs na tradycyjny przepis kulinarny, 1 spotkanie podsumowującego projekt;
  • wydano 500 szt broszury z przepisami kulinarnymi.

Rezultaty miękkie

  • poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowywania przyjęć i dekoracji;
  • zachęcenie różnych grup społecznych do udziału w życiu kulturalnym wsi;
  • zintegrowanie społeczności lokalnych;
  • umiejętność przygotowania wielu potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu.

Odbiorcy projektu

Grupa docelową w projekcie była 60-cio osobowa grupa mieszkańców gminy Świerklany – dzieci, młodzieży i dorosłych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność gminy Świerklany, gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się w realizację bądź korzystali z jego działań. Na każde warsztaty zaprosiliśmy 10 osób (5 dzieci i 5 dorosłych).

Partnerzy w realizacji projektu

Koło Gospodyń Wiejskich ze Świerklan, Parafia pw. św. Anny w Świerklanach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach