Mapa strony

Spotkania na Granicy

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu była integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, w atmosferze miłej i radosnej zabawy w miejscu zamieszkania. Projekt umożliwił także pokazanie osiągnięć kulturalnych różnych grup wiekowych – od przedszkolaków do seniorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu postawiony został podest-scena przed siedzibą stowarzyszenia „Granica”. Podest pozwolił zrealizować ten projekt, ale także planowane działania zarówno naszego stowarzyszenia jak i współpracujących stowarzyszeń i grup nieformalnych. Pierwszym działaniem w ramach projektu po postawieniu sceny było zorganizowanie „Biesiady na Granicy”. W biesiadzie wzięło udział ok. 150 osób. Gospodynią biesiady była aktorka i piosenkarka Małgorzata Krzysica. Następnie odbyły się koncerty: dzieci przedszkolnych, a następnie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich połączone z warsztatami – dla dzieci warsztaty plastyczne, a dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz gości warsztaty „Wszystko z ziemniaka”. Projekt skończył się spotkaniem podsumowującym na którym zgłoszono gotowość dalszych takich działań.

Rezultaty projektu

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym rezultatem realizacji projektu było stworzenie podestu – sceny. Umożliwiło to zorganizowanie kilku wydarzeń kulturalnych w miejscu zamieszkania naszej społeczności. Rezultatem jest też nawiązanie trwałej współpracy z innymi stowarzyszeniami i grupami. Bardzo trwała jest i na pewno będzie współpraca z Klubem Miłośników Kultury w Dobczycach. Udało nam się też zintegrować lokalną społeczność wokół wydarzeń kulturalnych i wspólnego działania.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Sierakowa i okolicznych wsi niezależnie od wieku i zainteresowań. W naszej gminie zamieszkało wielu nowych mieszkańców, których zapraszaliśmy indywidualnie co pomogło w nawiązanie przyjacielskich stosunków z sąsiadami. Zależało nam także na tym aby dotrzeć do ludzi, którzy nie uczestniczyli dotychczas w realizowanych wydarzeniach i to się również udało.

Partnerzy w realizacji projektu

Nasi partnerzy w realizacji projektu to: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, RCOS w Dobczycach, Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking, Klub Miłośników Kultury, przedszkola i szkoły na terenie gminy, Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy, lokalny miesięcznik „Tapeta”.