Mapa strony

„Spotkajmy się…”

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było budowanie społeczności lokalnej i zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz budowanie dobrych relacji między mieszkańcami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji 13 spotkań, w przeciągu 4 miesięcy, o różnorodnej tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników spotkań. Innowacją w projekcie było traktowanie uczestników spotkania jako lokalnych animatorów czasu wolnego pozwalając, a wręcz zachęcając ich na wybranie tematu kolejnego spotkania.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było zorganizowanie 13 otwartych spotkań o charakterze integracyjnym, które winny budzić pozytywne relacje między ludźmi, by widzieli oni sens wyjścia z domu, spotkania się i spędzenia miło czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami spotkania byli głównie mieszkańcy Zembrzyc, wśród których wiodącą grupą byli seniorzy oraz pośrednio dzieci uczestniczące również w warsztatach integracyjnych. W każdym ze spotkań brało udział od 25 do 60 uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

Główni partnerzy w projekcie to: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”, Orkiestra Dęta RYTM Zembrzyce, Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrzycach, Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach, Wójt Gminy Zembrzyce, Rada Gminy Zembrzyce, Sołtys Wsi Zembrzyce, Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół w Zembrzycach.