Mapa strony

Spotkajmy się przy kawie

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem naszego projektu jest budowanie społeczności lokalnej i zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz budowanie dobrych relacji między mieszkańcami. Chcemy, aby ludzie mieli po co wyjść z domu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zakupiliśmy 20 kompletów stołów i ławek, które są nam potrzebne na różnego rodzaju imprezy lokalne. Zachęcaliśmy ludzi do wyjścia z domu. Organizowaliśmy spotkania przy kawie i specjałach Koła Gospodyń Wiejskich, które stwarzały możliwości dla wszystkich, którzy chcieli miło spędzić czas i otworzyć się na drugiego człowieka. Zorganizowaliśmy wystawę rękodzieła, które leżało ukryte i zapomniane na dnie szuflad. Organizowaliśmy też warsztaty rękodzieła, na których uczyliśmy się szydełkowania i wykonywania bombek choinkowych. Dzięki temu odkryliśmy, jak wiele ukrytych talentów jest w naszej społeczności.

Rezultaty projektu

Rezultatem naszego projektu jest ogólne zadowolenie mieszkańców naszej i okolicznych miejscowości. Nawiązały się pozytywne relacje między sąsiadami, ludzie zaczęli się zauważać, rozmawiać ze sobą i widzą sens wyjścia z domu, spotkania się i spędzenia miło czasu. Rezultatem projektu była też integracja wszystkich pokoleń i wzmocnienie więzi społecznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy naszej i okolicznych miejscowości, bez względu na wiek, płeć i wyznanie.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Koło gospodyń wiejskich
  • Wójt gminy Ulhówek
  • Parafia św. Antoniego w Dyniskach
  • Sołtys i rada sołecka w Dyniskach