Mapa strony

Spotkajmy się pod kasztanem II. Ekologia – trening czyni mistrza

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zintegrowanie mieszkańców oraz mobilizacja do podejmowania wspólnych działań praktycznych na rzecz dobra przyrody.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • warsztaty, na których mieszkańcy mogli poznać zasadę działania panelu fotowoltaicznego i wykonywali doświadczenia;
 • zajęcia przedstawiające koncepcje ponownego wykorzystania odpadów, wykonywanie prac plastycznych;
 • cykliczne spotkania z instruktorem Tai-Chi, dzięki którym społeczność podjęła aktywność fizyczną;
 • wspólne sprzątanie terenu miejscowości;
 • stworzenie ogrodu „Zielona przystań”;
 • działania, prowadzące do nadania dębom znajdującym się w centrum wsi statusu pomników przyrody;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenu wokół dębów;
 • spotkania twórcze, na których mieszkańcy tworzyli legendę dotycząca dębów.

Rezultaty projektu

 • zaktywizowanie lokalnej społeczności, która bardziej się integruje i podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego;
 • nadanie dębom statusu pomników przyrody, dzięki czemu zwiększyliśmy atrakcyjność miejscowości w oczach mieszkańców;
 • uporządkowanie terenu miejscowości oraz renowacja terenów zielonych, dzięki czemu zadbaliśmy o największe dobro wspólne, jakim jest miejsce naszego zamieszkania i otaczająca je przyroda;
 • powstanie nowego miejsca odpoczynku w postaci ogrodu „Zielona Przystań”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Sarny Wielkie w różnym przedziale wiekowym.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu wspierali nas lokalni przedsiębiorcy. Dzięki uprzejmości Centrum Ogrodniczego „Piękny ogród” Malejki Ogrody otrzymaliśmy projekt ogrodu. Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych Bazalt Gracze zapewniło nam kamień, natomiast Górażdże Kruszywa SP. Z O.O zapewniło nam kruszywo. Pozyskane surowce wykorzystaliśmy do stworzenia ogrodu i przygotowania terenu wokół dębów.