Mapa strony

Sportowa Rzepa

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności do budowy boiska sportowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Grupa Nieformalna z Rzepowa pod opieką OSP w Siemczynie zorganizowała miejsce do wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny poprzez budowę boiska sportowego. Projekt miał charakter otwarty, udział w nim wzięli dorośli mieszkańcy, dzieci i młodzież. Zagospodarowano plac pod budowę boiska sportowego do gry w siatkówkę. Do wyrównania terenu, zdarcia darniny i nawiezienia piasku na boisko zaangażowało się wielu wolontariuszy wśród miejscowej społeczności. W ramach środków finansowych zakupiono siatkę i słupki do gry w piłkę siatkową. Ponadto zagospodarowano teren wokół boiska i zabezpieczono krawędzie placu. Przygotowano miejsce na ognisko i skonstruowano 2 ławostoły. Mieszkańcy zorganizowali rozgrywki sportowe – 4 mecze i spotkanie integracyjne na zakończenie działań w projekcie.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu powstały następujące rezultaty:

  • 1 boisko do gry w piłkę siatkową;
  • siatka i słupki do gry w piłkę siatkową;
  • 2 ławostoły;
  • 4 mecze;
  • 10 wolontariuszy biorących udział w uprzątnięciu terenu przeznaczonego na boisko – zdarcie darniny, nawiezienie piasku, wyrównanie terenu, wkopanie słupków i zamontowanie siatki;
  • 5 wolontariuszy – położenie włókniny wokół boiska, przygotowanie miejsca na ognisko i zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz z poczęstunkiem.

Odbiorcy projektu

Do projektu zaangażowaliśmy miejscową społeczność, ludzi, którzy na co dzień pracują lub prowadzą gospodarstwa rolne, agroturystyczne. Do działań włączyliśmy osoby niepracujące. W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież ze wsi pod nadzorem osób dorosłych. Impreza integracyjna i rozgrywki sportowe zorganizowane zostały dla uczestników i mieszkańców miejscowości oraz turystów – 100 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siemczynie – pomoc przy realizacji projektu, prowadzenie księgowości.
  • Sołtys Siemczyna – Michał Olejniczak pomoc przy realizacji projektu.
  • Gmina Czaplinek – pomoc materialna, piasek na boisko, pomoc w rozliczeniu projektu.