Mapa strony

Sportowa Odnowa Dalkowa

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu było podniesienie estetyki wsi Dalków, bezpośrednie działania dotyczyły placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy boisku sportowym. I udało się!

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu dotyczyły modernizacji istniejącego już placu. Udało nam się w efektywny sposób:

 1. Podnieść estetykę miejsca spotkań mieszkańców.
 2. Zorganizować spotkanie z mieszkańcami w celu zaplanowania realizacji działań.
 3. Wspólnie przygotować miejsce pod zaplanowane działania.
 4.  Zamontować nowe elementy ławek, stołów, pokrycia dachowego wiaty i postawić ścianki wiaty.
 5. Stworzyć miejsce na ognisko.
 6. Wykonać nasadzenia i aranżację terenów zieleni znajdujących się na placu.
 7. Podsumować wykonane działania – zorganizować integracyjny Piknik Rodzinny.

Rezultaty projektu

Udało nam się stworzyć wymarzone przez społeczeństwo miejsce spotkań, zarówno integracyjnych, wypoczynkowych jak i rekreacyjnych. Wspólne działania pozwoliły zespolić więzi społeczne, zintegrować mieszkańców, zachęcić do tworzenia wspólnego dobra. Przypłynęła nauka dbania o coś stworzonego przez nas małymi krokami. Zburzyliśmy mur pomiędzy kontaktami między pokoleniami, wszyscy stali się równi i chętni do wspólnych działań. Nasze motto brzmi: „Wiemy czego chcemy – wspólne dobro budujemy!”.

Odbiorcy projektu

Projekt miał na celu dotrzeć do całej społeczności wsi Dalków. W realizacji działań brały udział całe rodziny, osoby starsze, młode małżeństwa, młodzież, dzieci. Przełamaliśmy bariery wieku, staliśmy się jedną grupą działającą w wspólnym celu. O taki efekt nam chodziło!

Partnerzy w realizacji projektu

 1. PHU Dendrofarma – pomogła nam w realizacji prac związanych z założeniami projektu.
 2. Urząd Gminy Gaworzyce – użyczył salę sportową i teren działań.
 3. Miejscowi rolnicy- użyczyli środków transportu, wsparli pomocą w wykonywaniu zadań projektu.
 4. Rada Sołecka wsi Dalków – zapewniła środki materialne.
 5. Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej – służyła wparciem konsultacyjnym i doradztwem.