Mapa strony

Sport to zdrowie -,,Siłownia pod chmurką”

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu była budowa darmowej siłownia na wolnym powietrzu, która będzie służyła mieszkańcom w każdym wieku i pozytywnie wpłynie na integrację wielopokoleniową. Projekt zakładał również renowację ogrodzenia przy pomniku „Ku czci pomordowanych w 1944 r.”

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Zakupiono siłownię ”Orbitrek”,
  • Zorganizowano warsztaty – „Sport to zdrowie – Siłownia pod chmurką”,
  • Przeprowadzono renowację ogrodzenia przy pomniku.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest stworzenie siłowni pod chmurką – wspólnego miejsca na wolnym powietrzu. Z siłowni może korzystać cała lokalna społeczność, która przez wspólne spotkania będzie miała możliwość integracji, również międzypokoleniowej. W wyniku projektu odnowiono również ogrodzenie przy pomniku.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała lokalna społeczność, organizacje w miejscowości Tarnoszyn i okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerów w projekcie nie mieliśmy, ale w realizacji zadań pomagały nam miejscowe organizacje i lokalna społeczność.