Mapa strony

Sport naszą pasją

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców poprzez poprawienie jakości boiska sportowego w Brzeźnicy, co pozwoli zachęcić seniorów oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w rozwoju sportu w naszej wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Sport naszą pasją” wykonaliśmy ogrodzenie boiska sportowego. Zawodnicy klubu LKS Zorza Brzeźnica oraz lokalna społeczność dokonali rozmieszczenia oraz betonowania słupków metalowych pod montaż ogrodzenia wokół boiska oraz wykonali piłkołapy w strefie za bramkami. Powołano koordynatora projektu, który odpowiedzialny był za realizację oraz promocję. Finałem projektu była organizacja turnieju dla mieszkańców gminy Brzeźnica.

Rezultaty projektu

 • rozwój postaw związanych z wolontariatem na terenie miejscowości;
 • zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej;
 • promocja aktywnego spędzania czasu;
 • polepszenie jakości przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez ogrodzenie obiektu.

Odbiorcy projektu

 • dzieci i młodzież z miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • juniorzy oraz seniorzy miejscowego klubu sportowego;
 • mieszkańcy wsi Brzeźnica oraz sąsiednich miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Powiat Polkowicki