Mapa strony

Sport, kultura i pierogi – nasze drogi

Logotyp „Koalicji dla Młodych” - Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej

Cel projektu

Celem projektu realizowanego przez KGW „Stromianki” pt.”Sport, kultura i pierogi – nasze drogi” było zwiększenie integracji społeczności lokalnej oraz zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zajęcia sportowo-rekreacyjne polegały na utworzeniu grupy nordic walking, która spotykała się systematycznie i nadal uprawia ten sport. Zorganizowane zostały dwa rajdy rowerowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rajdy rowerowe odbyły się w czerwcu i sierpniu. Atrakcją rajdów były wspólne ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek.

Warsztaty kulinarne przeprowadziłyśmy w miesiącach sierpień – październik. Degustacja potraw odbyła się podczas festynu dożynkowego w Stromcu. Warsztaty artystyczne odbyły się w miesiącach czerwiec – sierpień. Efektem był występ na festynie dożynkowym.

Inspiracją do przygotowania własnego programu artystycznego był wyjazd na przegląd Zespołów Ludowych do Kazimierza Dolnego. Podsumowanie realizacji projektu odbyło się w wieczór andrzejkowy.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu grupa „nordic walking” licząca 21 osób systematycznie podnosiła swoją kondycję fizyczną, 43 osoby uczestniczyło w dwóch rajdach rowerowych. 28 kobietom udało się poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, dekoracji stołu i potraw. W warsztatach artystycznych chętnie uczestniczyło 26 osób. Dzięki środkom z projektu udało się zorganizować wycieczkę dla grupy 28 osób. Prezentację efektów naszych działań artystycznych i kulinarnych zobaczyło na festynie gminnym ok. 500 osób.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Stromca i okolicznych miejscowości oraz goście biorący udział w festynie dożynkowym (dzieci, młodzież i dorośli).

Partnerzy w realizacji projektu

OSP Stromiec, Nadleśnictwo Dobieszyn, ODR Białobrzegi, Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu, Stowarzyszenie Stromiecczyzna, Klub Kobiet Aktywny Bobrek