Mapa strony

Śpiewa, tańczy, recytuje… Koło Gospodyń Wiejskich

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-kulturalnej, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, stworzenie oferty zajęć i warsztatów dla mieszkańców wsi Stożne poprzez wsparcie działań KGW.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu:

 • zorganizowano cotygodniowe zajęcia artystyczne. W zajęciach brały udział członkinie grupy KGW oraz osoby zainteresowane rozwojem swoich manualnych i artystycznych umiejętności;
 • zorganizowano warsztaty artystyczne (andrzejkowe, zaduszkowe, bożonarodzeniowe);
 • zorganizowano warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy projektu oraz osoby chętne przygotowały zdrowe i lekkostrawne potrawy;
 • zorganizowano imprezę pt. „Święto pieczonego ziemniaka” – impreza rekreacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców miejscowości. Podczas trwania imprezy rozstrzygnięty został konkurs kulinarny oraz turniej tenisa stołowego;
 • zorganizowano wyjazd na basen dla uczestników projektu w celach rekreacyjnych;
 • przygotowano wystawę zdjęć z realizacji projektu.

Rezultaty projektu

 • 1 – liczba gmin objętych realizacją projektu;
 • 1 – liczba oddolnych inicjatyw;
 • 10 – liczba uczestników bezpośrednich z rekrutowana do projektu;
 • 80 – liczba odbiorców pośrednich projektu;
 • 12 – liczba godzin warsztatów artystycznych;
 • 1 – liczba imprez rekreacyjnych („Święto pieczonego ziemniaka”);
 • 1 – liczba warsztatów kulinarnych;
 • 5 – minimalna liczba artykułów prasowych relacjonujących poszczególne działania;
 • 1 – liczba wyjazdów na basen.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednią grupa adresatów projektu są panie należące do KGW (10 pań w różnym wieku, o różnym statusie społecznym), wchodzącego w skład grupy nieformalnej „Twórcy ludowi Gminy Kowale Oleckie”. To one organizowały i korzystały ze wszystkich form działań przewidzianych w projekcie. Ponadto w projekcie udział wzięło min. 80 adresatów pośrednich (osoby biorące udział w działaniach).

Partnerzy w realizacji projektu

 1. UG Kowale Oleckie, Centrum Organizacji Pozarządowych – konsultacje.
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich – udostępnienie pomieszczeń oraz wyposażenia Filii bibliotecznej w Stożnem.
 3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” – pomoc przy organizacji konkurencji sportowych podczas imprezy „Święto pieczonego ziemniaka”.
 4. GCK w Kowalach Ol. – użyczyło konta.