Mapa strony

Sobotnie bajkowania łączące pokolenia

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Głównym celem naszego bajkowego projektu było zachęcenie rodzin z dziećmi do wspólnego spędzania czasu. Za pomocą sobotnich bajkowań chcieliśmy uatrakcyjnić dzieciom i ich rodzicom poranki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu ,,Sobotnie bajkowania łączące pokolenia” jako grupa nieformalna stworzyliśmy dla dzieci, ich rodziców i opiekunów nową przestrzeń, w której aktywnie i kreatywnie spędzali razem czas. Zorganizowaliśmy 5 spotkań, podczas których dzieci przeniosły się w świat literatury dziecięcej, kolorowych bajek, baśni i legend związanych z ich miejscowością. Zaczęliśmy od pierwszych polskich dobranocek, poprzez postaci z bajek i literatury zapamiętanych z dzieciństwa rodziców, aż do bajek pokochanych przez dzieci na całym świecie. W sobotnie poranki Koprzywnicę odwiedzały takie postaci bajkowe, jak Szewczyk Dratewka, postaci z Legend Koprzywnickich Koziołek Matołek, Smerfy, Krasnoludki, Zdrowe Warzywa ze Straganu i św. Mikołaj. Spotkaniom towarzyszyły zabawy i prace manualne.

Rezultaty projektu

Wiodącym rezultatem projektu były przeprowadzone sobotnie spotkania jako innowacyjny sposób spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi. Podczas zajęć mieszkańcy poszerzyli swoją edukację na temat literatury, historii miejscowości i kina dziecięcego, podnieśli poziom kreatywnego myślenia i umiejętności pracy w grupie. Jednym z rezultatów projektu było także zainspirowanie innych rodzin do szukania własnego dobra, np. wspólny niedzielny spacer, piknik na trawie, wspólne przygotowanie obiadu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzice, dziadkowie, opiekunowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Przedszkole w Koprzywnicy, szkoły podstawowe na terenie miasta i gminy Koprzywnica, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, rodzice, dziadkowie i opiekunowie.