Mapa strony

„Snutka Golińska – ocalić od zapomnienia”

Cel projektu

Celem projektu było kultywowanie tradycji haftu nasnuwanego tradycyjnego dla Goliny, a także zainteresowanie lokalnej społeczności twórczością ludową oraz popularyzacja wartościowych i żywych tradycji haftu nasnuwanego. W trakcie działań projektowych nastąpiła wymiana wiedzy i inspiracji pomiędzy twórcami dzięki czemu możliwe będzie podtrzymanie tradycji, także dzięki wykorzystaniu mobilnej aplikacji w tworzeniu haftu snutego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykonane zostały plakaty informacyjne, przekazano informację w gazecie jarocińskiej oraz na stronach internetowych sołectwa wsi Golina i Stefanów jak również Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota”. Parafia pw. Św. Ąndrzeja Apostoła w Golinie zamieściła informację w swoich ogłoszeniach parafialnych. Zorganizowano warsztaty szkoleniowe, które odbyły się w Sali Domu Katolickiego w Golinie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielenia się swoimi uwagami na temat postępu prac, wymienili swoje doświadczenia związane z tworzeniem wzoru haftu oraz z procesem jego tworzenia. Finałem była prezentacja najpiękniejszych prac, które wykonały hafciarki – wszystkie prace zostały nagrodzone. W czasie podsumowania konkursu został zorganizowany poczęstunek dla uczestników.

Rezultaty projektu

Uważamy, że konkurs spełnił zakładane wcześniej cele. W prace zaangażowane zostały hafciarki nie tyko te doświadczone, ale przede wszystkim osoby młodsze, które będą mogły zostać kontynuatorami pięknej tradycji haftu snutego. Nastąpiło także zintegrowanie środowiska osób zainteresowanych haftem snutym. Podjęte działania wpłynęły na wzmocnienie wspólnoty mieszkańców, którym wartości kultury ziemi rodzinnej nie są obce.

Odbiorcy projektu

Projekt w formie konkursu skierowany był dla wszystkich mieszkańców Ziemi Jarocińskiej i odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:  do 35 lat (rocznik 1984 i młodsi) oraz powyżej 35 lat (rocznik 1985 i starsi).

Partnerzy w realizacji projektu

Wśród partnerów którzy pomogli w realizacji projektu byli: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, Firma „KEDAR” w Golinie, Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Golinie, Sołectwo wsi Golina i Stefanów.