Mapa strony

Śnieżka, co na Czarnej Górze mieszka

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Zachęcanie rodziców i dziadków do zabawy razem z dziećmi, spędzanie wolnego czasu w rozwijający sposób, umożliwienie dorosłym powrotu do świata bajki, integracja całej społeczności lokalnej, budowanie więzi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Przedstawienie dla dzieci „Królewna Śnieżka, co na Czarnej Górze mieszka”;
 • Tydzień czytania bajek, legend;
 • Parada postaci bajkowych;
 • Piknik Bajkowy;
 • Rozstrzygnięcie konkursu na bajkę.

Rezultaty projektu

 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Zdobycie wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania;
 • Nabywanie nowych umiejętności;
 • Przełamywanie lęku przed wystąpieniami publicznymi;
 • Kształtowanie kompetencji językowych;
 • Wspólna zabawa;
 • Integracja dzieci, opiekunów, seniorów i innych mieszkańców gminy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z przedszkola, młodzież, dorośli i seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Samorząd lokalny, CETiK Stronie Śląskie, Społeczność Lokalna, darczyńcy, szkoły, przedszkola