Mapa strony

Smakowite podróże dookoła świata

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem projektu było przybliżenie tradycji kulinarnych z różnorodnych stron świata. Staraliśmy się wyzwalać otwartość na kulturę innych narodowości, kultywując jednocześnie rodzime tradycje.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Smakowite podróże rozpoczęliśmy od Polski. Stoisko z przysmakami regionalnymi podczas Święta Kultury Regionalnej odwiedziło blisko 300 osób. W USA wspólnie opracowaliśmy recepturę na domowe hot-dogi i popcorn. Podczas podróży do Meksyku zbudowaliśmy kolorowy ołtarz śmierci, by w radosnej atmosferze, popijając herbatę i degustując słodkie wypieki, wspominać bliskich. We Włoszech poznaliśmy tajniki wypiekania pizzy w oparciu o rodzinną recepturę pana Leo. Następnie młodzież w oparciu o zasoby Internetu poznawała tradycje bożonarodzeniowe innych krajów. Zadaniem było opracowanie receptur potraw inspirowanych tymi tradycjami. Podsumowaniem było międzykulturowe spotkanie bożonarodzeniowe połączone z degustowaniem przygotowanych potraw i wspólnym kolędowaniem.

Rezultaty projektu

  1. Zorganizowanie dwóch wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (pikniku promocyjnego oraz międzykulturowego spotkania bożonarodzeniowego).
  2. Wyposażenie świetlicy w sprzęty do prowadzenia zajęć kulinarnych – 1 zestaw.
  3. Przeprowadzenie warsztatów tematycznych – 6 spotkań.
  4. Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących kultury różnych krajów 50 uczestnikom.
  5. Wniesienie pozytywnych wartości (tradycja, tolerancja dla inności) w proces wychowania młodego pokolenia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były chętne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w poszczególnych działaniach projektu – w tym głównie wychowankowie świetlicy w Laskach, chętni mieszkańcy miejscowości oraz sąsiadującego osiedla wareckiego. Dużą grupę odbiorców stanowili uczestnicy Święta Kultury Regionalnej w Nowej Wsi. Razem około 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminna Instytucja Kultury – Dworek na Długiej w Warce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Klub Wolontariusza przy Publicznym Gimnazjum w Chynowie, pracownicy Ambasady Włoch, firma EWMAJ z Chynowa, Pomocna Grupa z Browaru w Warce, Fundacja Młodzi dla Warki