Mapa strony

Słowo seniora ma wartość społeczną

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja społeczna 30 seniorów z gminy Szprotawa oraz promowanie działalności SzUTW poprzez organizację warsztatów, spotkań z literatami oraz wydanie jubileuszowej publikacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.
 • Promocja projektu (plakaty, ulotki, informacje na stronach www).
 • Spotkanie edukacyjno-integracyjne członków koła literackiego oraz słuchaczy SzUTW z literatem i poetką Barbarą Konarską.
 • Warsztaty literackie.
 • Warsztaty fotograficzne.
 • Organizacja lekcji bibliotecznych.
 • Wyjazd edukacyjno-integracyjny do UTW Zielona Góra w celu nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń.
 • Wydanie jubileuszowej publikacji SzUTW.
 • Spotkanie informacyjno-edukacyjne kończące projekt.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • spotkanie informacyjno-rekrutacyjne;
 • wyjazd edukacyjno-integracyjny;
 • warsztaty literackie (10);
 • warsztaty fotograficzne (4);
 • lekcje biblioteczne (2);
 • spotkanie z poetką;
 • spotkanie z grupą literacką Oksymoron;
 • plakaty (10);
 • ulotki (100);
 • ogłoszenia (4);
 • Publikacja Jubileuszowa (200);
 • spotkanie kończące projekt.

Rezultaty miękkie:
Aktywizacja 30 seniorów z gminy Szprotawa, którzy polepszyli swoje samopoczucie i nastrój, poszerzyli wiedzę, wzmocnili motywację do nauki i działania.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność szprotawskich seniorów – 30 osób, w tym słuchacze SzUTW (były to osoby 60+). Pośrednimi odbiorcami projektu byli goście zaproszeni – mieszkańcy Szprotawy oraz rodziny uczestników bezpośrednich projektu, odczuwający polepszenie samopoczucia, lepszego nastroju i zdrowia seniorów, a także wzrost ich motywacji do nauki i działania.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Szprotawski Dom Kultury
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich