Mapa strony

Śladami Siwosza w rudnowskiej krainie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Rudna poprzez: zwiększenie zaangażowania w życie społeczne, rozwój zainteresowań, podniesienie własnej wartości poprzez zwycięstwo w grze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dzięki realizacji projektu powstała gra planszowa w wielkim formacie. Zostały wykonane 3 takie same gry, z których dwie Towarzystwo Przyjaciół Rudnej przekazało dla uczniów dwóch placówek oświatowych – szkół na terenie gminy Rudna. Gra wielkoformatowa ma walor edukacyjny, który szczególnie istotny jest dla najmłodszych mieszkańców Gminy Rudna. Dzieci i młodzież poprzez wspólną grę poznają swoją gminę od innej niż dotychczas strony. Wszyscy uczestnicy gry mają okazję do wykazania się wiedzą na temat historii gminy Rudna, miejscowości, ważnych zabytków, niepowtarzalnych przyrodniczo miejsc, ciekawych postaci. Pionek do gry – Siwoszowi stanowi dobrą inspirację i okazję do poznawania Krainy Łęgów Odrzańskich. Projekt był testowany zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do integracji mieszkańców, wzmocnił współpracę oraz pozwolił rozwinąć pasję i zainteresowania w nowej dziedzinie, jaką może być gra w grupie. W testowaniu gry brało udział 20 uczestników oraz 2 wolontariuszy. Gra spodoba się na tyle, że planowane są kolejne spotkania integracyjne z grą planszową.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były różne grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gminy Rudna. W testowaniu w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Rudnej uczestniczyło 20 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rudnej.