Mapa strony

Śladami kultury i tradycji – ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Zwrócenie uwagi lokalnego środowiska na potrzebę dbałości o obiekty historyczne, w tym drobne obiekty sakralne jako pozostałości dziedzictwa kulturowego na terenie Parafii Tarnawa Górna.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Wyremontowano murowaną kapliczkę św. J. Nepomucena, uporządkowano teren, wycięto zakrzaczenia i większe drzewa, wyrównano teren, zasadzono ozdobne krzewy i iglaki.
  2. Poprawiono wizerunek i uporządkowano teren wokół 6 obiektów.
  3. Częściowo odremontowano: murowaną kapliczkę na Gruszce, kapliczkę Miłosierdzia, murowaną kapliczkę na Marku.
  4. Opracowano tekst, wykonano i ustawiono tablicę informacyjną.
  5. Sporządzono dokumentację fotograficzną obiektów i zgromadzono opis do folderu.
  6. Opracowano materiał na stronę internetową.
  7. Dodatkowo zamontowano wykonany ze stali nierdzewnej ośmiometrowy Krzyż Jubileuszowy na pamiątkę 1050-lecia Chrztu Polski, uporządkowano teren, wycięto zakrzaczenia i większe drzewa, zasadzono ozdobne krzewy i iglaki.

Rezultaty projektu

Poprawiliśmy wizerunek najbardziej zniszczonej kapliczki, ratując ją przed całkowitym zniszczeniem. Odnowiliśmy drewnianą figurę św. Jana Nepomucena. Poprawiliśmy tymczasowo wizerunek trzech innych murowanych kapliczek. Zwróciliśmy uwagę lokalnej społeczności na potrzebę dbania o tego typu obiekty.

Odbiorcy projektu

Lokalna społeczność, mieszkańcy Parafii Tarnawa Górna, goście i turyści odwiedzający nasze miejscowości

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt realizowany był przy współpracy Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” z Radą Sołecką wsi Tarnawa Górna. W pracach uczestniczyli także niektórzy mieszkańcy miejscowości Tarnawa Górna.