Mapa strony

Siłownia receptą na wszystko

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Głównym celem projektu było powstanie mini siłowni w miejscowości Łęki Górne jako miejsca wspomagającego aktywność fizyczną młodzieży i dorosłych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przystosowaniu i urządzeniu pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Górnych do potrzeb siłowni wiejskiej, wraz z warsztatami uczącymi korzystania z zakupionych sprzętów. W celu powstania siłowni konieczne było wyremontowanie pomieszczenia przez wolontariuszy, zakup wyposażenia: bieżni, trenażera, roweru magnetycznego itp. W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty z instruktorem, który przekazał uczestnikom niezbędną wiedzę z zakresu bezpiecznego wykorzystania urządzeń i sprzętu. Odbyło się uroczyste otwarcie siłowni pokazy zdrowej żywności oraz zawody sportowe, m.in w wyciskaniu sztangi, podczas których został wybrany najsilniejszy mieszkaniec wsi. Przez cały czas realizacji projektu i po zakończeniu projektu siłownia jest udostępniona mieszkańcom.

Rezultaty projektu

  • powstanie miejsca aktywnego spędzania czasu, siłowni dla środowiska wiejskiego (1 siłownia wyposażona w niezbędne sprzęty);
  • poprawa kondycji fizycznej i samopoczucia;
  • nabycie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń;
  • wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców wsi;
  • poprawa wyglądu, wzrost pewności siebie poprzez regularne korzystanie z siłowni;
  • zmniejszenie liczby niepożądanych zjawisk agresji wśród młodzieży;
  • dostrzeżenie korzyści płynących ze wspólnego działania.

Odbiorcy projektu

Adresatami zadania byli mieszkańcy sołectwa Łęki Górne i sąsiednich miejscowości, szczególnie uczniowie klas gimnazjalnych w Łękach Górnych, młodzież ponadgimnazjalna (około 80 osób), strażacy-ochotnicy z OSP Łęki Górne, dorośli mieszkańcy Łęk Górnych i pobliskich wsi.

Partnerzy w realizacji projektu

Kółko Rolnicze w Łękach Górnych – sponsor, Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Górnych – wnioskodawca posiadający osobowość prawną, pod auspicjami którego działała grupa nieformalna „Aktywni dla Łęk Górnych”. Partnerami projektu byli również rady i sołtys wsi, którzy pomagali podczas realizacji projektu na każdym jego etapie.