Mapa strony

Silesia Skills

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Celem projektu było wzmocnienie umiejętności miękkich u młodzieży (w zakresie komunikacji, współpracy i asertywności) oraz poznanie przez nią technik realizacji projektów, by mogła przygotować własny projekt.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Na etapie realizacji projektu uczestnicy brali udział w cyklu warsztatów umiejętności miękkich prowadzonych przez doświadczonego trenera. Dzięki temu mogli pracować nad umiejętnościami komunikacji, współpracy w grupie oraz asertywnością. W trakcie realizacji projektu przygotowane zostało także Vademecum, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące poruszanych na warsztatach aspektów. Zorganizowane zostały także spotkania projektowe, na których uczestnicy poznawali i ćwiczyli techniki prowadzenia projektów z koordynatorem posiadającym certyfikaty PMI. Po zakończeniu warsztatów młodzież mogła skupić się na realizacji własnego projektu. Dzięki współpracy w grupie oraz naszemu wsparciu udało się zorganizować wystawę prezentującą sylwetki noblistów pochodzących ze Śląska.

Rezultaty projektu

W rezultacie działań projektowych młodzież kształciła umiejętności miękkie pod okiem profesjonalnego trenera. Uczestnictwo w tych warsztatach zostało poświadczone imiennym certyfikatem dla każdego z uczestników. Dzięki projektowi młodzi ludzie mogli nawiązać nowe znajomości, poznać innych „pozytywnie zakręconych” oraz poczuć, że sami mają wpływ na swoje otoczenie. Zorganizowana wystawa sprawiła, że lokalna społeczność jest bardziej świadoma i dumna ze swojej historii i tożsamości.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była mikołowska młodzież. Warsztaty i spotkania projektowe były adresowane przede wszystkim do osób aktywnych, chcących się rozwijać i działać na rzecz lokalnej społeczności. Pośrednimi odbiorcami stały się natomiast osoby, które miały okazję zobaczyć wystawę, a dzięki temu zapoznać się z sylwetkami noblistów pochodzących ze Śląska.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu stały się głównie mikołowskie szkoły ponadgimnazjalne, w których udało nam się przeprowadzić promocję projektu wśród młodzieży oraz przede wszystkim II LO w Mikołowie, w którym została zorganizowana wystawa o noblistach.