Mapa strony

Sienkiewicz Tu i Teraz

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie grupy teatralnej, przygotowanie spektaklu i nawiązanie do Roku Sienkiewiczowskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Po naborze powstały dwie grupy teatralne: w Białołęce i w Pęcławiu. Przez wakacje odbywały się warsztaty z aktorem i z instruktorem teatralnym. Te pierwsze trwały miesiąc, a poprowadził je aktor Michał Wnuk. Dotyczyły one podstawowych narzędzi pracy aktora. Warsztaty z instruktorem rozpoczęły się już w lipcu. Najważniejszym ich celem była integracja i poznanie uczestników. Pod koniec sierpnia wszyscy dostali scenariusze i rozpoczęły się przygotowania do przedstawienia. Przygotowaliśmy kilka scenek ukazujących różnorodność twórczości Sienkiewicza. Były m.in.: wiersz, bajka, przedstawienie postaci, nowela, był także wątek muzyczny. Wybrane osoby zajmowały się przygotowaniem scenografii, dekoracji, rekwizytów, inne szyły kostiumy, zajmowały się obsługą techniczną. Powstała także scena.

Rezultaty projektu

Oficjalna prezentacja nastąpiła w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce w dniu 20 listopada 2016 r. Okazała się dużym sukcesem i była pełna wzruszeń. Dopisali też widzowie, sala była wypełniona, a to w tej gminie coś nowego. Ogólnie realizacja projektu przyczyniła się do zaangażowania dużej ilości osób uzdolnionych w różnych kierunkach. Udało nam się poszerzyć ofertę edukacyjną GOKu i mimo, że projekt został zakończony, obie grupy teatralne przetrwały. Wszyscy chcą kontynuować działania.

Odbiorcy projektu

Działania skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Pęcław, dotyczyły każdej grupy wiekowej. W powstałych grupach teatralnych pojawiły się osoby w wieku od 5 lat do osób dorosłych. Łącznie do obu grup teatralnych należą 24 osoby. Ponadto w finałowej prezentacji wzięło udział dodatkowo 12 osób. Wspierało nas 10 wolontariuszy. Widownia liczyła ok. 120 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Odrzańska Grupa Teatralna