Mapa strony

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” było pozyskanie środków na utworzenie mini fitnessu dla dzieci w wieku 8-18 lat, kopuły wspinaczkowej oraz tunelu zabawowego „gąsienica” dla dzieci w wieku  2-7 lat.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone działania takie jak spotkania, prace przygotowawcze i porządkowe, a także zbieranie funduszy. Głównym celem spotkań było omówienie potrzeb mieszkańców, planowanie prac wykonawczych takich jak uporządkowanie terenu, wykopanie dołów na fundamenty oraz zabezpieczenia przed dziećmi. Podczas prac mieszkańcy chętnie pomagali przy składaniu sprzętu i mocowaniu w konkretnym miejscu. Od samego początku projektu uruchomiliśmy własną zbiórkę, dzięki której mogliśmy być zabezpieczeni przed nieprzewidywalnymi wydatkami.

Rezultaty projektu

Instalacja nowych sprzętów na placu zabaw sprawiła wielką radość u najmłodszych mieszkańców naszej małej miejscowości. Bardzo ważnym atutem wzięcia udziału w tym projekcie był czas jaki został poświęcony na jego realizacje. Spotkania zintegrowały mieszkańców, dzięki czemu chętnie udzielali się w wolontariacie pomimo tego, że zakres prac nie był duży i skomplikowany. Mamy świadomość, że dzięki pozyskiwaniu środków nasza miejscowość ma szansę rozwoju i budowy lepszych warunków dla najmłodszych.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież, jednak podczas jego realizacji plac zabaw odwiedzały także starsze osoby. Dzięki tym działaniom zostały one zachęcone do wyjścia z domu i skorzystania z siłowni zewnętrznej, którą już posiadaliśmy, a z której wiele osób nie chciało korzystać. To było bardzo pozytywne zaskoczenie dla wszystkich realizatorów projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był samorząd lokalny czyli Gmina Ulhówek.