Mapa strony

Seniorzy i Młodzi – Wspólna Aktywność

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja ludzi młodych z seniorami, otwarcie się na wzajemną współpracę, zintegrowanie się oraz właściwa komunikacja dzięki zrozumieniu perspektywy drugiej strony.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zadanie polegało na realizacji różnorodnych działań o charakterze integracyjnym młodych ludzi i seniorów. W ramach projektu przeprowadzono: rekrutację beneficjentów przedsięwzięcia, warsztaty integracyjne, animacyjne i artystyczne, katalogowanie działań projektowych w formie tekstowej, fotograficznej i filmowej. Zorganizowano spotkania ze społecznością lokalną, wieczornice muzyczne, historyczne, literackie, debaty i wywiady. Szerzej zaprezentowano umiejętności i doświadczenie seniorów i ludzi młodych w społeczności lokalnej. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono szereg działań promocyjnych i upowszechniających rezultaty projektu. Na koniec świętowano projekt wspólnie ze społecznością lokalną.

Rezultaty projektu

  • 100 osób – młodych ludzi i seniorów bezpośrednio zaangażowało się w projekt;
  • 100 osób – młodych ludzi i seniorów zintegrowało się na warsztatach integracyjnych, artystycznych i animacyjnych;
  • przeprowadzono 50 godzin różnorodnych warsztatów dla grupy 100 osób – ludzi młodych i seniorów;
  • zorganizowano 10 spotkań, debat z udziałem społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi starszych.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli: młodzi ludzie i seniorzy – 100 osób. Ponadto pośrednio w projekt zostali włączeni: młodzież szkolna z terenu Gminy Stoczek Łukowski, absolwenci szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Stoczek Łukowski, sołtysi, radni, nauczyciele i przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i społecznych oraz kombatanci.

Partnerzy w realizacji projektu

Główni partnerzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach
Samorząd Gminy Stoczek Łukowski