Mapa strony

Seniorzy dla juniorów, juniorzy dla seniorów

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu była wspólna nauka seniorów i juniorów. Podczas spotkań uczyli się się nawzajem. Realizacja zadań projektu to odkrywanie talentów kulinarnych, rękodzielniczych, cyfrowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Inauguracja realizacji projektu odbyła się podczas Dnia Dziecka, seniorzy rywalizowali w rożnych konkurencjach z dziećmi oraz pokazywali im zabawy podwórkowe. Odbyły się dwa spotkania kulinarne. Na pierwszym z nich seniorzy uczyli się od młodzieży gotowania ich ulubionych potraw, na drugim razem uczyli się przygotowania potraw włoskich. Na spotkaniu cyfrowym młodzież uczyła seniorów obsługi komputera, aparatów cyfrowych i telefonów komórkowych. Na warsztatach rękodzieła powstały kukiełki papierowe i z materiału. Powstał domek na drzewie, gdzie dzieci będą mogły bawić się i odpoczywać podczas upałów. Spotkanie podsumowujące realizację projektu połączono z warsztatami kulinarnymi, gdzie degustowano przygotowane potrawy i wysłuchano opowiadania właścicielki restauracji o potrawach włoskich.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przez Radę Seniorów dała im szansę zaistnienia w środowisku gminnym. Realizatorzy zauważyli zainteresowanie społeczności gminnej tym, co realizowali. Zainteresowani dowiedzieli się o programie i innych projektach. Rezultatem projektu jest nabycie umiejętności obsługi komputera i innych narzędzi cyfrowych przez seniorów, zdobycie umiejętności kulinarnych, rękodzielniczych przez juniorów i seniorów. Rezultatem jest również stworzenie kącika zabaw dla dzieci w formie domku na drzewie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami i realizatorami projektu była młodzież, dzieci i seniorzy Gminy Niechlów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Gmina Niechlów, która wspomagała seniorów użyczając ksera, komputerów i pomieszczeń na obycie spotkań i warsztatów.