Mapa strony

Senior z domu wychodzi – zadowolony do niego przychodzi

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem głównym naszego projektu było zwiekszenie aktywności osób starszych w środowisku lokalnym oraz integracja międzypokoleniowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu seniorzy wzięli udział w następujących działaniach:

 1. Cykl warsztatów komputerowych pn. „Aktywny senior w sieci”.
 2. Warsztaty informacyjne dotyczące aktywnego i zdrowego stylu życia.
 3. Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Odolanowie oraz wspólna Biesiada.
 4. Cykl warsztatów Bożonarodzeniowych:
  – I warsztaty – wspólne pieczenie oraz zdobienie pierników.
  – II warsztaty – kartki świąteczne.
  – III warsztaty – ozdoby świąteczne.
 5. Podsumowanie działań projektowych podczas wspólnej wigilii. Podczas tego wydarzenia zorganizowano wystawę prac – wykonanych ozdób oraz kartek świątecznych, na stole znalazły się m.in. upieczone przez seniorów pierniki.

Rezultaty projektu

 • Integracja międzypokoleniowa.
 • Zwiększenie aktywności osób starszych w środowisku lokalnym, angażowanie się w organizację lokalnych wydarzeń.
 • Nawiązanie nowych znajomości.
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Nabycie umiejętności obsługi komputera.

Odbiorcy projektu

Beneficjentami naszego projektu byli lokalni seniorzy – mieszkańcy Gorzyc Małych, ale również pozostała społeczność Gorzyc Małych, tj. dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorząd wsi Gorzyce Małe (sołtys w raz z Radą Sołecką), Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach Małych, Szkoła Filialna w Gorzycach Małych