Mapa strony

Sędziejowickie Dziedzictwo II

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Celem projektu było przygotowanie 4 nowych questów, stworzenie więzi pomiędzy mieszkańcami gminy – młodszymi i starszymi, niepełnosprawnymi, samorządem, parafiami, leśnikami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działając wspólnie na różnych płaszczyznach i w różnych konfiguracjach zespołowych na przestrzeni miesięcy lipiec-październik podczas warsztatów z niepełnosprawnymi stworzyliśmy 4 ulotki questowe nowych questów: “Historia XIV-wiecznego kościoła w Marzeninie”, „Historia pomnika w Woli Marzeńskiej”, „Śladem dworków szlacheckich w Gminie Sędziejowice”, „Rezerwat przyrody Jodły Łaskie”. Równocześnie z warsztatami literacko-językowymi zmierzającymi do ujęcia nieznanych historii w ramy rzeczowe, rymowane, przygotowanie zagadek, rebusów (pod kierunkiem instruktora zajęć językowych) toczyły się zajęcia plastyczne z artystą-plastykiem, który uczył podopiecznych ŚDS szkicowania, sporządzał szkice miejsc potrzebnych do zilustrowania wszystkich miejsc pamięci na specjalnej mapie.

Rezultaty projektu

  • zajęcia warsztatowe – 12 spotkań
  • zajęcia plastyczno-topograficzne – 8 spotkań
  • zajęcia w plenerze – 8 spotkań
  • 1500 ulotek questowych
  • mapa gminy fizyczna
  • mapa gminy interaktywna
  • pieczątki questowe – 8 sztuk
  • ogólnie w Gminie – 10 QUESTÓW

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy questów to podopieczni ŚDS (12 osób), grupa młodzieży z księżmi „Wolontariat ŚDM – Parafia Marzenin”, mieszkańcy Woli Marzeńskiej, dzieci z ZSO w Sędziejowicach, ze świetlicy środowiskowej w Pruszkowie, podopieczni innych domów samopomocy, uczniowie szkół z Łasku (często) oraz goście naszej gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Środowiskowy Dom Samopomocy S-ce, Wójt Gminy, Urząd i Rada Gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących S-ce, Nadleśnictwo Kolumna, Koło Gospodyń Wiejskich Grabno, Grupa młodzieży z Światowe Dni Młodzieży 2016 – Parafia Marzenin, ksiądz wikary, ksiądz proboszcz – Marzenin, parafia Sędziejowice, Stowarzyszenie „IKAR” w Widawie