Mapa strony

Sarzyńskie Cudaki

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

Cel projektu

Celem projektu była szeroko pojęta promocja wikliniarstwa z terenu Gminy Nowa Sarzyna, pokazanie jej piękna i bogactwa, przekazanie kolejnemu pokoleniu tradycyjnych umiejętności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się warsztaty wikliniarskie dla dorosłych, gdzie doświadczeni wikliniarze przekazywali swój warsztat pracy młodszemu pokoleniu. Przedszkolaki z Zespołu Szkół w Sarzynie wzięły udział w wyjeździe w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, gdzie mogły zobaczyć różnorodność i bogactwo wytworów z tego tworzywa, a następnie uczestniczyły w warsztatach wikliniarskich. Odbył się również gminny konkurs „Wiklinowy Cudak” na fantastyczną postać wykonaną z wikliny, na który wpłynęły prace z terenu całej gminy. Prace zostały sprzedane na koncercie charytatywnym dla Julii Józefary. Na potrzeby promocji wikliniarstwa powstała strona internetowa www.wiklinasarzyna.pl. W Domu Kultury w Sarzynie przygotowana została wystawa wikliniarska pokazująca wzornictwo z gminy Nowa Sarzyna.

Rezultaty projektu

W ramach projektu odbyło się 40 godzin szkoleń dla 21 dorosłych, przeprowadzono 12 godzin szkoleń dla 98 przedszkolaków z ZS w Sarzynie. Dzieci wzięły udział w wyjeździe do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. W Domu Kultury w Sarzynie przygotowana została wystawa wikliniarska, którą odwiedziło ok. 1200 osób. Przeprowadzono konkurs „Wiklinowy Cudak”, a prace sprzedano na rzecz Julii Józefary. Utworzono stronę internetową projektu. U 70% dzieci nastąpił wzrost wiedzy na temat wikliniarstwa.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to 21 osób dorosłych uczestniczących w warsztatach, 98 przedszkolaków z ZS w Sarzynie, uczniowie z terenu gminy biorący udział w konkursie – 51 osób, mieszkańcy gminy Nowa Sarzyna odwiedzający wystawę – 1200 osób, uczestnicy koncertu na rzecz Julii – 400 osób, Julia Józefara, na rzecz której sprzedano prace konkursowe, odwiedzający stronę internetową – 1180 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół w Sarzynie, Dom Kultury w Sarzynie, Rada Sołecka Sołectwa Sarzyna, Koło Gospodyń Wiejskich w Sarzynie, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sarzynie, Stowarzyszenie „Sarzynioki”, Urząd Gminy Nowa Sarzyna, Wyroby Wiklinowe Tadeusz Strojek, PPHU Koliber Lesław Maczuga, PPUH GENEX Eugeniusz Kolano, Inter-Korb Franciszek Zaręba, PPHU EWA Ryszard Turasz, Wyroby wikliniarskie Stanisław Zarzycki.