Mapa strony

Rybno aktywne będzie pozytywne

Logotyp Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Cel projektu

Celem zadania było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów Zespołu Szkół w Rybnie oraz edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

 • zajęcia zumby dla mieszkańców,
 • zajęcia integracyjne dla uczniów i rodziców,
 • Andrzejkowa Noc w szkole,
 • podchody „Czy to lato czy to zima, nic nas w domu nie zatrzyma”,
 • konkurs plastyczny „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Rezultaty projektu

Rezultaty „miękkie”:

 • poznanie przez uczestników wartości zdrowia w życiu człowieka,
 • poznanie czynników wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,
 • wpojenie konieczności wpływania na swoje zdrowie w codziennym życiu,
 • poznanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętność planowania działań sprzyjających zdrowiu.

Rezultaty „twarde”:

 • czterdzieści osiem zajęć zumby,
 • konkurs plastyczny,
 • dwie imprezy szkolne,
 • jedna pogadanka.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół w Rybnie oraz ich bliscy.

Partnerzy w realizacji projektu

Duży wkład w realizację projektu miała dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Rybnie.