Mapa strony

RUSZ SIĘ TY! RUSZ SĄSIADA!

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było pozyskanie środków finansowych na zakup siłowni napowietrznej oraz domku drewnianego dla dzieci. Prace wykonaliśmy w ramach wolontariatu. Odbiorcami są mieszkańcy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakup siłowni nastąpił po wcześniejszym wyborze oferty i negocjacjach dostawy. Montaż wg instrukcji wykonali wolontariusze. W pracach, oprócz wolontariuszy, brali udział również mieszkańcy (chociażby fachowe podpowiedzi w usprawnieniu pracy, czy też użyczenie sprzętu do montażu). Kolejnym działaniem było przygotowanie podstawy na mocowanie domku. Miejsce zostało ustabilizowane przez wykopanie i zalanie fundamentów. Po umocnieniu się podstawy, stolarz zmontował zakupiony domek. Po skończonych pracach fizycznych młodzież rozegrała mecz piłki siatkowej. Na koniec projektu zostało zorganizowane spotkanie integracyjne mieszkańców.

Rezultaty projektu

Ćwiczy każda grupa wiekowa. Jest to pierwsza siłownia na terenie gminy.

Odbiorcy projektu

Największymi odbiorcami projektu okazali się emeryci i seniorzy, którzy chętnie ćwiczą ruchomość swoich stawów. Oczywiście dużo jest chętnych, którzy prowadzą zdrowy tryb życia i ćwiczą swój organizm. Cieszy nas, że mieszkańcy sąsiednich wsi korzystają z siłowni. Dzieci próbują swoich sił w zabawie w dom.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Ulhówek i Stowarzyszenie Czajnia w Tomaszowie Lubelskim.