Mapa strony

Ruch, intelekt, wyjście z domu….

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu była potrzeba włączenia się do aktywności o charakterze społecznym. Celem proponowanych przez nas zajęć była poprawa kondycji fizycznej jak i umysłowej uczestników.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Joga – Zajęcia odbywały się na sali wg terminarza od czerwca do sierpnia dwa razy w tygodniu (2 grupy).

Petanque – zorganizowano treningi i otwarte zawody Petanque, które rozgrywane były na istniejącym bulodromie w Myślenicach – Zarabiu.

Brydż – Organizowane były szkolenia w zakresie nowoczesnych systemów licytacji i rozgrywki nowych członków grupy organizowano otwarte turnieje dla wszystkich chętnych do wzięcia w nich udziału. Organizowano własne turnieje integrujące społeczność Uniwersytetów Trzeciego Wieku Małopolski.

Rezultaty projektu

1. Włączenie większej liczby seniorów do aktywności społecznej.
2. Uświadomienie im ich ważnej roli w społeczności lokalnej.
3. Radość i satysfakcja uczestników.
4. Uświadomienie im, że robią coś dla siebie, ale dają też coś z siebie innym.
5. Uczestnicy pozbyli się kompleksów związanych z procesem starzenia.
6. Budowa pewności siebie.
7. Zaspokojenie potrzeby poznawania nowego.

Odbiorcy projektu

Seniorzy zrzeszeni w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Klubie Seniora w Myślenicach,  ich rodziny, znajomi (integracja międzypokoleniowa).

Partnerzy w realizacji projektu

MOKiS Myślenice
Liceum ogólnokształcące w Myślenicach