Mapa strony

Rozwijamy kreatywność i zdolności manulane

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa społeczności ale również rozwijanie własnych zainteresowań oraz pobudzenie aspiracji rozwojowych seniorów i poznanie metod tworzenia rękodzieła.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono warsztaty pracy z szydełkiem, frywolitka na igle, tworzenie ozdób i obrazów metodą quilling oraz własnoręczne tworzenie biżuterii. Uczestnicy projektu nie tylko nawiązali kontakt pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem ale, co ważne, poznali metody tworzenia własnego rękodzieła z wyżej wymienionych tematów pracy. Poprzez zajęcia manualne i zapamiętywanie poszczególnych etapów tworzenia własnego dzieła pobudzili do pracy własne dłonie, często schorowane, i pracę umysłu. Zostały pobudzone zainteresowania uczestników tym, co mogą stworzyć.

Rezultaty projektu

Projekt pozwolił na zagospodarowanie wolnego czasu seniorów, jak również na zacieśnienie więzi międzypokoleniowej. Projekt pozwolił również na zacieśnienie więzi między klubami seniorów z naszego powiatu. Przeprowadzono 11 warsztatów po 3 godziny każde, co daje nam 33 godziny zajęć. Przeszkolono na każdych zajęciach 25 osób. Daje to 825 osobogodzin. Zintegrowano ok. 50 osób. Stworzono wystawę powarsztatową, gdzie przedstawiono wszystkie wykonane prace.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu przede wszystkim byli seniorzy z Klubu Seniora „Wrzos” w Świeciu ale także seniorzy z zaprzyjaźnionych klubów, np. „Kalina” ze Świecia czy też Koło Emerytów z Bukowca lub Koło Kobiet Aktywnych ze Świecia. Odbiorcami była też społeczność lokalna z Osiedla Piłsudskiego. Do projektu dołączyli się również członkowie rodzin seniorów.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszym partnerem było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu.