Mapa strony

Roztoczańskie miejsce zadumy

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu pn. „Roztoczańskie miejsce zadumy” było stworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu poprzez budowę wiaty/altany drewnianej wraz z paleniskiem w miejscowości Szarowola.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym etapem realizacji zadania była organizacja spotkania grupy odpowiedzialnej za projekt wraz ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami wsi Szarowola. Następnie pozyskano wolontariuszy z OSP Szarowola i miejscowego zespołu ludowego „Szarowolanki”. W kolejnym etapie zadania przygotowano teren pod inwestycję poprzez wyrównanie terenu i prace porządkowe. Następnie zlecono firmie zewnętrznej wykonanie wiaty drewnianej, której montażem zajęła się firma ze znaczna pomocą mieszkańców wsi Szarowola. Zagospodarowano również wolną przestrzeń, a na wiosnę planowane jest uroczyste otwarcie dla mieszkańców całej gminy i wspólne biesiadowanie.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu osiągnięte dzięki jego realizacji:

  1. Liczba powstałych miejsc ogniskowo-piknikowych – 1 miejsce.
  2. Liczba uczestników wydarzeń – 100 osób.
  3. Liczba zaangażowanych wolontariuszy – 12 osób.

Jeden z najważniejszych rezultatów to aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szarowola poprzez tworzenie warunków do kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Szarowola oraz okolicznych miejscowości, w tym dzieci najmłodsze, starsze, młodzież, dorośli oraz starsze pokolenie, gdyż projekt jest skierowany do mieszkańców, którzy zaangażowali się w realizację projektu bądź będą korzystać z jego efektów. Łączna liczba odbiorców to około 2000 osób (minimum 800 mieszkańców wsi Szarowola i Zamiany oraz 1200 turystów).

Partnerzy w realizacji projektu

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie następujących instytucji/organizacji: Urząd Gminy Tomaszów Lub., Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie, tomaszowski portal informacyjny tpi.